کارکردهای آشکار و کژکارکردهای پنهان رفتارسازمانی

کارکردهای آشکار و کژکارکردهای پنهان رفتارسازمانی در این پاور 36 اسلایدی فوق العاده علمی و تخصصی درباره رضایت شغلی، نیازهای ارضا نشده، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، ترک خدمت و ... اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):