بازگشت به حالت اولیه مطلوب

بازگشت به حالت اولیه مطلوب در این پاور 23 اسلایدی علمی و تخصصی درباره علل خستگی،تخلیه سوخت عضلانی،علل دردهای عضلانی،مراحل سه گانه بازگشت به حالت اولیه،جلوگیری از بیش تمرینی و ...اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دوپینگ

دوپینگ در این پاور 30 اسلایدی کامل درباره تاریخچه،مبارزه با دوپینگ،مبارزه با دوپینگ در ورزش و اقدامات برای دوپینگ و ... اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

شناخت برنامه های با شکوه المپیک

شناخت برنامه های با شکوه المپیک در این پاور 64 اسلایدی فوق العاده و تخصصی درباره المپیک،مشعل المپیک، مراسم پرچم،افتتاحیه،مدالهای المپیک و مراسم اختتامیه و ... اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش

اسید لاکتیک و کاربرد آن در ورزش در این پاور 39 اسلایدی بسیار کاربردی و عملی درباره انقباض عضلانی، هضم و جذب مواد، انتقال  یون، ساخت ترکیبات جدید،تولید انرژی، سیستمهای انتقال انرژی و فعالیت ورزشی اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

ارگونومی و فوتبال

ارگونومی و فوتبال در این پاور 70  اسلایدی فوق العاده و پیشرفته درباره اصول مهم آمادگی جسمانی در فوتبال، زمان مناسب تمرین،انواع خستگی،عوامل موثر بر قدرت ،تمرینات هوازی، سرد کردن و آسیبهای شایع ورزش فوتبال اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

مهارتهای دفاعی در بازی فوتبال

مهارتهای دفاعی در بازی فوتبال در این پاور 13 اسلایدی بسیار عالی درباره دفاع برحسب موقعیت حریف و توپ، دفاع از حریف بدون توپ، دفاع از حریف دارای توپ، تکل و تنه زدن و .... اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

کنترلها در بازی فوتبال

کنترلها در بازی فوتبال در این پاور 51 اسلایدی کامل و جامع درباره کنترل با کف پا،توپهای زمینی،پای کنترل کننده،توپهای هوایی و قوس دار، کنترل روی پا و ... اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

انواع ضربه ها در بازی فوتبال

انواع ضربه ها در بازی فوتبال در پاور 41 اسلایدی کامل و پیشرفته به موقعیت بازی و وضعیت توپ، استقرار در مسیر حرکت توپ، انتخواب سطح تماس، پای تکیه و پای ضربه و ... اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دریبل در بازی فوتبال

دریبل در بازی فوتبال در این پاور 12 اسلایدی آموزنده و کاربردی به مهارتهای دریبل زن ، توانایی در کنترل نزدیک، توانایی در حرکت سریع با توپ ، توانایی در تغییر سرعت ، جهت و توانایی در فریب اشاره شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

حفظ توپ در فضا در بازی فوتبال

حفظ توپ در فضا در بازی فوتبال این یک پاور 10 اسلایدی بسیار مفید و آموزنده است که به حفظ توپ در فضا با روی پا،حفظ توپ در فضا با روی ران و با سر اشاره داشته است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(9):